Ubezpieczenia rentowe

Ubezpieczenia rentowe

Ubezpieczenie rentowe gwarantuje Ci świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanych z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa, niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela. W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która zastępuje im utracone wynagrodzenie lub dochód, a w przypadku śmierci ubezpieczonego żywiciela wypłacane są renty rodzinne.

Tego typu ubezpieczenie daje Ci poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę w spokojną przyszłość.

Świadczenie rentowe może być wypłacane:

  • miesięcznie,

  • kwartalnie,

  • półrocznie,

  • rocznie.

* tabele mają charakter informacyjny.