Ubezpieczenie OC dla osób prowadzących hotele lub ośrodki wczasowe

Ubezpieczenie OC dla osób prowadzących hotele lub ośrodki wczasowe

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) osób prowadzących hotele lub ośrodki wczasowe.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe obejmuje ochroną m.in:

  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty, uszkodzenia mienia oddanego do przechowania,

  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty, uszkodzenia mienia wniesionego do pokoju hotelowego przez gości hotelowych.

* tabele mają charakter informacyjny.