Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – kolejne ubezpieczenie dobrowolne. Jest to opcja dostępna w ubezpieczeniach zakresu komunikacyjnego. Wykupując tą opcję wraz z OC czy AC ubezpieczasz zarówno kierowcę jak i pasażerów pojazdu na daną sumę (w zależności od Towarzystwa są stałe sumy ubezpieczenia lub można wybrać sumę, która nas interesuje).

Takim ubezpieczeniem są objęte Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków powstałe podczas:

  • ruchu pojazdu,

  • przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu,

  • załadunku lub rozładunku,

  • pożaru, wybuchu pojazdu,

  • przebywania w pojeździe podczas postoju, naprawy.

Odszkodowanie z tego ubezpieczenia wypłacane jest w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia (odpowiedni % sumy ubezpieczenia) lub śmierci kierowcy albo pasażerów pojazdu. 

* tabele mają charakter informacyjny.