Ubezpieczenie domu i budynków rolnych

Ubezpieczenie domu i budynków rolnych

Każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki mieszkalne, budynki magazynowe (np.: stodoły, spichlerze, itp.), budynki inwentarskie (np.: kurniki, chlewnie, stajnie, itp.), budynki gospodarcze (np.: szopy, garaże, itp.). Obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków rolnych podlegają wszystkie budynki, których powierzchnia przekracza 20m2 oraz które zostały pokryte dachem.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych chroni przed zdarzeniami losowymi takimi jak:

 • ogień,

 • powódź,

 • grad,

 • opady śniegu,

 • huragan,

 • lawina,

 • eksplozja.

Wyłączone z ochrony są takie zdarzenia jak:

 • przepięcia,

 • szkody wodociągowe,

 • dym,

 • sadza,

 • upadek drzew, masztów.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych obejmuje tylko mury i instalacje związane z budynkiem. Nie obejmuje swoim zakresem stałych elementów oraz ruchomości domowych. Jeśli rolnik chce poszerzyć zakres ochrony powinien wykupić dobrowolne ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem stałe elementy (np.: meble zabudowane, armatura sanitarna) oraz ruchomości domowe (np.: sprzęt RTV, AGD, meble niezabudowane).

* tabele mają charakter informacyjny.