Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie OC

Cargo to ubezpieczenia mienia w transporcie. Gwarantuje, że Twój towar będzie chroniony do pełniej wartości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone różnego rodzaju środkami transportu m.in.: drogą lądowa, kolejową, morską.

Ubezpieczenie Cargo chroni Twój towar od:

  • utraty,

  • ubytku,

  • zniszczenia.

Polisa Cargo obejmuje ochroną zarówno mienie nowe jak i używane. Towar chroniony jest zarówno gdy przewozimy go sami jak również gdy korzystamy z przewoźnika zawodowego.

Ubezpieczenie Cargo chroni mienie m.in. od:

  • zdarzeń losowych,

  • rozboju,

  • wypadku środka transportu,

  • uszkodzeń podczas załadunku lub rozładunku.

* tabele mają charakter informacyjny.