Ubezpieczenie flotowe OC / AC

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia flotowe skierowane są do firm, które posiadają kilka samochodów. W niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych do zawarcia ubezpieczenia flotowego potrzebne jest posiadanie kilkunastu samochodów. Ubezpieczenia flotowe zawierają w swoim zakresie: OC, AC, NNW, Assistance, Zieloną Kartę.

Ubezpieczając flotę samochodów możesz liczyć na lepsze warunki niż ubezpieczając każdy pojazd oddzielnie. Do obliczania składki za ubezpieczenie floty pojazdów uwzględnia się liczbę pojazdów oraz ich wartość. Ważnym elementem jest też wiek pojazdów oraz struktura floty (czy są to pojazdy osobowe, ciężarowe czy ciągniki siodłowe). Jeżeli jest to struktura mieszana, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe bierze pod uwagę procentowy udział poszczególnych rodzajów pojazdów w danej flocie. Ważnym czynnikiem przy obliczaniu składki jest szkodowość floty i jej użytkowników oraz np. w ubezpieczeniu AC udział własny w szkodzie i franszyza.

* tabele mają charakter informacyjny.