Ubezpieczenia bezterminowe ochronne z funduszem inwestycyjnym

Ubezpieczenia bezterminowe ochronne z funduszem inwestycyjnym

Tego typu ubezpieczenie, zapewnia Ci zarówno ochronę życia i zdrowia jak i gromadzenie dodatkowego kapitału. Decydując się na ubezpieczenie o charakterze mieszanym, masz zagwarantowaną ochronę ubezpieczeniową oraz to, że część składki będzie inwestowana w fundusze inwestycyjne.

Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla osób, które za najważniejsze uważają zabezpieczenie siebie i swoich najbliższych przez bliżej nie określony czas, a także dla osób, które na daną chwilę nie stać na typowy produkt inwestycyjny. W tego typu ubezpieczeniach zazwyczaj składkę opłaca się do określonego wieku ubezpieczonego np.: 65 lub 70 lat w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Po zakończeniu umowy przestajesz opłacać składki, a mimo to ochrona trwa nadal, aż do śmierci. Podstawowe ryzyko objęte ubezpieczeniem to ryzyko śmierci. W niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych możesz dokupić dodatkowe ryzyka lecz po osiągnieciu pewnego wieku np.: 60 lat wygasają one mimo, że umowa podstawowa trwa nadal. Ubezpieczenie zawierasz na czas nieokreślony, jednak zgodnie z OWU możesz rozwiązać umowę ubezpieczenia w dowolnym czasie.

W tego typu produktach istnieje możliwość albo zmniejszenia SU i przeznaczenia większej części składki na inwestycje, albo zamiany na ubezpieczenie typowo inwestycyjne, o większej składce, przy minimalnej ochronie.

Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym jest jednym z najelastyczniejszych produktów. Pozwala ono na pełną modyfikację, w zależności od Twojej sytuacji życiowej.

* tabele mają charakter informacyjny.