Ubezpieczenie OC deliktowe

Ubezpieczenie OC deliktowe

Ubezpieczenie OC deliktowe zapewnia ochronę w zakresie prowadzonej działalności oraz poczucie bezpieczeństwa w przypadku wyrządzenia osobom trzecim szkody, w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem czynu niedozwolonego.

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe i objąć odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody m.in.:

  • ubezpieczenie OC kontraktowe,

  • ubezpieczenie OC dla osób prowadzących hotele lub ośrodki wczasowe,

  • ubezpieczenie OC dla osób prowadzących zakład kosmetyczny, fryzjerski, solarium,

  • ubezpieczenie OC podwykonawców,

  • ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i użytkowania wózków jezdnych,

  • ubezpieczenie OC za produkt,

  • ubezpieczenie OC za szkody w mieniu powierzonym,

  • ubezpieczenie OC za szkody w środowisku.

* tabele mają charakter informacyjny.