Ubezpieczenie szyb i innych stałych elementów od stłuczenia

Ubezpieczenie szyb i innych stałych elementów od stłuczenia

Ochroną ubezpieczeniową z tego rodzaju ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w trakcie trwania ubezpieczenia w miejscach wskazanych przez ubezpieczającego w polisie.

Ochroną ubezpieczeniowa objęte są m.in. następujące elementy stałe:

  • szyby okienne i drzwiowe,

  • lustra stanowiące wyposażenie lokalu,

  • tablice reklamowe,

  • tablice świetlne,

  • szyldy,

  • gabloty,

  • itp.

* tabele mają charakter informacyjny.