Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym), przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport międzynarodowy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru oraz za straty finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność Cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy.

Podstawowy zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną m.in.:

  • z powodu utraty lub uszkodzenia kontenera,

  • za szkody powstałe podczas rabunku,

  • za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,

  • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych,

  • itp.

Jeśli Twoja firma zajmuje się tylko przewozami międzynarodowymi (np. Polska – Francja) to OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym obejmuje również swoją ochroną szkody wyrządzone w polskiej części trasy.

* tabele mają charakter informacyjny.