Inwestycje unit-link

Inwestycje unit-link

Polisa unit-link to produkt czysto inwestycyjny. Posiadając polisę tego typu Towarzystwa Ubezpieczeniowe umożliwiają Ci gromadzenie oszczędności w indywidualnie zdywersyfikowanym portfelu, który składa się z różnych funduszy inwestycyjnych. W ubezpieczeniach unit-link masz do czynienia z bardzo niską sumą ubezpieczenia przez co prawie cała kwota z wpłaconej składki jest przeznaczona na inwestowanie.

Na rynku ubezpieczeniowym dostępne są polisy typu unit-link, w których życie ubezpieczone jest na 1 zł. Wysokość sumy ubezpieczenia jest główną różnicą między polisą unit-link, a ubezpieczeniem z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym większa, bądź mniejsza część wpłacanej składki przeznaczana jest na ochronę.

Połączenie inwestycji w fundusze z umową ubezpieczenia na życie daje korzyści podatkowe. Podatek od zysków kapitałowych (czyli tzw. podatek Belki – 19 % od zysku) jest naliczany dopiero w momencie wypłaty pieniędzy z polisy. W przypadku gdy przenosisz pieniądze pomiędzy funduszami w ramach polisy unit-link nie płacisz nic.

Korzyści polisy unit-link m.in.:

  • odkładanie i pomnażanie swoich pieniędzy,

  • zabezpieczenie przyszłości sobie i swoim bliskim,

  • rozłożenie inwestycji na wiele funduszy i wiele rynków,

  • zapewnienie sobie prywatnej emerytury,

  • odroczenie podatku Belki,

  • itp.

* tabele mają charakter informacyjny.