Ubezpieczenie domu / mieszkania

Ubezpieczenie domu / mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Możesz ubezpieczyć swój dom czy mieszkanie nawet jeśli nie jest Twoją własnością. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być mury wraz ze stałymi elementami (rzeczy na stałe przytwierdzone jak podłogi, kaloryfery, umywalki itp.) oraz mienie ruchome czyli (sprzęty AGD i RTV, meble, dywany itp.). Ubezpieczenie mieszkania lub domu posiada bardzo szeroki zakres.

Możesz samodzielnie wybrać rodzaj ubezpieczenia, który Cię interesuje, m.in.:

 • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

 • assistance domowy.

Dom może być objęty ochroną już w trakcie inwestycji. Wówczas ochroną objęte są również materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której budowany jest dom.

Dom lub mieszkanie objęte są ochroną ubezpieczeniową od następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,

 • uderzenie pioruna,

 • wybuch,

 • upadek statku powietrznego,

 • zalanie,

 • huragan,

 • grad,

 • osuniecie się ziemi,

 • zapadanie się ziemi,

 • lawina,

 • trzęsienie ziemi,

 • napór śniegu,

 • dym i sadza,

 • upadek drzewa lub masztu,

 • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej,

 • itp.

* tabele mają charakter informacyjny.