Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wykupując to ubezpieczenie Twój bagaż jest chroniony od uszkodzenia i zniszczenia w wyniku spowodowanego przez Ciebie wypadku ale również gdy zostanie on nam skradziony lub utracimy go na skutek zdarzeń losowych, takich jak: pożar, lawina, powódź czy intensywne opady deszczu. Świadczenie otrzymasz także wtedy, gdy Twój bagaż w czasie transportu ulegnie zniszczeniu lub opóźnione zostanie jego dostarczenie na miejsce, w którym np. masz spędzić urlop. Zakres ubezpieczenia jest szeroki, w jego skład wchodzą nie tylko Twoje rzeczy osobiste takie jak telefony komórkowe, laptopy, GPS ale też np. wózek i fotelik dla dziecka.

Ubezpieczony bagaż objęty jest ochroną nie tylko gdy znajduje się pod naszą opieką ale także gdy pozostawimy go w bagażniku samochodu, w przechowalni, w hotelu czy przyczepie kempingowej.

To Ty wybierasz sumę ubezpieczenia na jaką chcesz ubezpieczyć bagaż. Powinna ona zależeć przede wszystkim od strefy w której będziesz spędzać urlop. Im dalej wyjeżdżasz tym suma ubezpieczenia powinna być wyższa. Sumę ubezpieczenia musisz także dostosować do wartości majątku, który zabierasz ze sobą w podróż.

Pamiętaj, że Towarzystwo nie wypłaci Ci odszkodowania jeśli utrata bądź zaginięcie bagażu nastąpiło w wyniku Twojego zaniedbania, a także jeśli będziesz pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki). Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie również zobowiązane do wypłaty odszkodowania za utratę lub zniszczenie bagażu jeśli będziesz przebywać na terytorium, na którym toczą się działania wojenne.

* tabele mają charakter informacyjny.