Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Jak sama nazwa wskazuje jest to ubezpieczenie dla osób wybierających się za granicę. Objęta ochroną jest osoba, która wyjeżdża w celach rekreacyjnych jak i zarobkowych. Zakres takiego ubezpieczenia jest bardzo rozległy. W ofercie są zapewnione Koszty Leczenia i Assistance.

Możesz również poszerzyć swoje ubezpieczenie o opcje dodatkowe m.in. o ubezpieczenie:

  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), w tym świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo trwałego inwalidztwa,

  • Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w Życiu Prywatnym za szkody na osobie lub rzeczy,

  • bagażu podróżnego,

  • sprzętu sportowego,

  • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie.

Koszty leczenia są najważniejszym elementem polisy turystycznej, pamiętaj aby dokładnie określić wysokość sumy ubezpieczenia, gdyż będzie to górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie Podróży Zagranicznej swoją ochroną obejmuje nie tylko koszty leczenia za granicą, ale także konsultacje z lekarzami, specjalistyczne badania, wszelkie zabiegi ambulatoryjne czy pobyt w szpitalu. Pamiętaj, że wybierając się w podróż za granicę bez ważnej polisy, koszty leczenia, szpital do którego się zgłosimy, ma prawo odmówić nam wykonania usług.

Posiadając tego typu polisę zapewniasz sobie bezpieczne spędzanie wakacji, wyjazdu służbowego. Ubezpieczenie chroni Ciebie w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w czasie podróży. Wykupując polisę, nie musisz się martwić o ewentualne konsekwencje finansowe, które mogą się zdarzyć w przypadku nagłej choroby wymagającej hospitalizacji, wypadku czy konieczności wizyty u lekarza. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w zależności od wybranego wariantu, pokryje za Ciebie koszty leczenia, pobytu w szpitalu czy ratownictwa górskiego. Otrzymasz również zwrot wydatków poniesionych na zakup niezbędnych leków, które zlecone zostały przez lekarza czy transport medyczny do kraju.

* tabele mają charakter informacyjny.