Ubezpieczenie grupowe (grupa otwarta)

Ubezpieczenie grupowe (grupa otwarta)

Ubezpieczenie grupowe „Grupa Otwarta”, charakteryzuje się tym, że ma szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Do wyboru masz kilka wariantów, które różnią się wysokościami sumy ubezpieczenia za poszczególne ryzyka, a co za tym idzie wysokością składki za ochronę.

Najczęściej zakresy obejmują m.in.:

 • śmierć ubezpieczonego,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek NW,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,

 • śmierć współmałżonka,

 • śmierć dziecka,

 • śmierć rodziców lub teściów,

 • pobyt w szpitalu,

 • poważne zachorowanie,

 • i wiele innych.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby:

 • w wieku 15-65 lat,

 • nie przebywające na zwolnieniu lekarskim,

 • nie będące rencistami,

 • pracujące lub nie pracujące,

 • nie wykonujące żadnego z niżej wymienionego zawodu: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, marynarz, ratownik, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz służb mundurowych (strażak, policjant itp.), treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, sportowiec zawodowy, ponad to osoba nie może pracować na platformie wiertniczej, w rafinerii, tartaku, pod ziemia, pod wodą, przy zrywce lub wyrębie drzew, przy zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 m., personel samolotów.

Możesz dołączyć do ubezpieczenia „ GRUPA OTWARTA” już od 25zł/ miesięcznie.

* tabele mają charakter informacyjny.