Ubezpieczenie licencyjne

Ubezpieczenie OC

Warunkiem posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej. Każdy przewoźnik musi przedstawić swoją zdolność finansowa. Musi dysponować kapitałem rezerwowym o wartości co najmniej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub wnieść odpowiednie zabezpieczenie np. za pomocą Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Od czwartego grudnia 2011 podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące transport drogowy muszą uzyskać licencję na transport drogowy. W oparciu o ustawę o transporcie drogowym, wszyscy przewoźnicy mają dokładnie dwanaście miesięcy od 04 grudnia 2011 na uzyskanie pozwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub na potwierdzenie spełnienia nowych wymagań. Osoby prowadzące działalność wykonujący międzynarodowy transport drogowy, oprócz zezwolenia zobowiązani są uzyskać licencję wspólnotową. Licencję na krajowy transport drogowy wydaje Starosta Powiatu lub Prezydent Miasta w zależności od siedziby przedsiębiorcy.

* tabele mają charakter informacyjny.