Ubezpieczenie straty finansowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie straty finansowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zakres ochrony w tym ubezpieczeniu zależy od wariantu, który przedsiębiorca wybierze. Ochrona może obejmować koszty stałe ubezpieczającego, które musi ponosić co miesiąc w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na osiągany obrót np.:

  • koszt najmu lokali,

  • koszty wynagrodzeń stałych,

  • koszty najmu maszyn, urządzeń,

  • raty kredytu,

  • raty leasingu,

  • itp.

Istnieje możliwość dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, objęcie ochroną prywatnych dochodów ubezpieczającego, czyli środków finansowych, które przeznacza na zaspakajanie prywatnych potrzeb życiowych. Środki te są uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej.

W zależności od wariantu ubezpieczenia, ochroną objęte są straty finansowe, które są następstwem całkowitego lub częściowego przestoju przedsiębiorstwa ubezpieczającego w wyniku:

  • szkody na osobie,

  • szkody w mieniu służącym do prowadzenia działalności.

* tabele mają charakter informacyjny.