Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne zapewni opiekę medyczną na terenie całego kraju w ponad 800 placówkach medycznych zarówno Tobie jak i Twojej rodzinie.

W ofercie masz zapewniony między innymi:

  • najwyższy standard świadczonych usług medycznych,

  • nowoczesny sprzęt diagnostyczny,

  • bezgotówkową realizację świadczeń medycznych,

  • nielimitowane, dostępne bez skierowań wizyty u lekarzy specjalistów,

  • atrakcyjną składkę, która nie jest uzależniona od wieku czy stanu zdrowia, oraz co bardzo ważne – komfort w dostępie do nich.

Masz do wyboru kilka wariantów, które różnią się zakresem świadczeń medycznych oraz składką za ubezpieczenie. Umowę ubezpieczenia zdrowotnego zawiera się na okres 12 miesięcy. Składkę za ubezpieczenie możesz opłacać w częstotliwości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej. Ochrona obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po zawarciu umowy. Po podpisaniu umowy otrzymasz oprócz polisy ubezpieczeniowej kartę identyfikacyjną, która służyć Ci będzie do identyfikacji podczas wizyty w Placówce Medycznej.

* tabele mają charakter informacyjny.