Ubezpieczenia bezterminowe i terminowe ochronne

Ubezpieczenia bezterminowe i terminowe ochronne

Ubezpieczenia ochronne dzielimy w zależności od długości okresu na jaki jest zawierana ochrona. Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń ochronnych:

  • bezterminowe,

  • terminowe.

Ubezpieczenia ochronne stanowią podstawowy rodzaj ubezpieczeń na życie. Ubezpieczenia ochronne często stanowią zabezpieczenie kredytu, inwestycji, bądź też zabezpieczenie finansowe dla swojej rodziny w razie śmierci.

Masz do wyboru polisy chroniące życie lub polisy chroniące życie i zdrowie. Ochrona z ryzyka podstawowego wygasa dopiero w dniu śmierci, natomiast umowy dodatkowe wygasają w momencie, gdy przestaniesz płacić składkę. Ochrona Ciebie trwa nadal, ale jest to ochrona wyłącznie z ubezpieczenia głównego.

Ubezpieczenia bezterminowe charakteryzują się tym, że czas trwania takich polis ubezpieczeniowych nie jest z góry określony czyli zawiera się je na czas nieokreślony, natomiast zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia możesz rozwiązać umowę w dowolnym czasie.

Ubezpieczenia terminowe charakteryzują się tym, że czas trwania takich polis ubezpieczeniowych jest z góry określony czyli zawiera się je na czas określony. Świadczenie jest wypłacane na wypadek Twojej śmierci, poważnego zachorowania lub wypadków w okresie ochronnym. Wraz z zakończeniem umowy (dożycie wieku określonego w umowie) wygasa ochrona, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaca ubezpieczonemu żadnego świadczenia.

Sam wybierasz częstotliwość opłacania składki zarówno w ubezpieczeniu terminowym jak i bezterminowym. Możesz płacić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

* tabele mają charakter informacyjny.