Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie OC Rolnika musi posiadać każda osoba prowadząca działalność rolniczą, czyli posiadająca użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacająca przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek opłacania tego rodzaju ubezpieczenia wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC Rolnika chroni przed finansowymi konsekwencjami jakie mogą spotkać rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ochroną z ubezpieczenia objęci są zarówno rolnicy jak i pracujące z nimi osoby w gospodarstwie.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego z polisy OC Rolnika jest w sytuacji, gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem jest:

  • śmierć,

  • utrata lub rozstrój zdrowia,

  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

Polisa OC Rolnika chroni wszystkie pojazdy wolnobieżne w gospodarstwie, dlatego rolnik nie musi wykupywać dodatkowo ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Ubezpieczenie OC Rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy.

W przypadku nie złożenia w formie pisemnej wypowiedzenia minimum na jeden dzień przed końcem ochrony, ubezpieczenie wznawia się automatycznie na kolejny okres 12 miesięcy.

* tabele mają charakter informacyjny.