Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie tego rodzaju ochroni Ciebie i Twoich najbliższych w przypadku nieumyślnie wyrządzonej szkody w mieniu lub osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ochroną objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Z polisy OC w życiu prywatnym jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej, podczas wykonywania przez nią czynności pomocniczych w gospodarstwie ubezpieczonego. Odpowiedzialność z tego ubezpieczenia dotyczy wyłącznie osób fizycznych, zamieszkałych na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia możesz dowolnie kształtować przez wybór klauzul dodatkowych np.:

  • rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone przez najem lub wynajem nieruchomości,

  • rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC np.: rowery, wózki inwalidzkie, sprzęt pływający,

  • rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni palnej,

  • rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu osób trzecich powstałe w związku z prowadzoną budową budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

  • i wiele innych.

W zależności od wariantu ochroną ubezpieczeniową jesteś objęty na terenie Polski, Europy, a także masz możliwość rozszerzyć ją na teren całego świata.

* tabele mają charakter informacyjny.