Ubezpieczenie garażu

Ubezpieczenie garażu

Ubezpieczenie tego typu budynku czyli trwale związanego z gruntem, wydzielonego z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadającego fundament i dach bądź też samodzielna, wyodrębniona przegrodami budowlanymi część budynku wielorodzinnego przeznaczoną do parkowania pojazdów mechanicznych może zostać ujęte w ubezpieczeniu domu, jeśli garaż jest połączony z nim przynajmniej jedną ścianą. Jeśli jednak jest wolnostojący to trzeba go ubezpieczyć wyszczególniając na polisie.

Garaż objęty jest ochroną ubezpieczeniową od następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,

 • uderzenie pioruna,

 • wybuch,

 • upadek statku powietrznego,

 • zalanie,

 • huragan,

 • grad,

 • osuniecie się ziemi,

 • zapadanie się ziemi,

 • lawina,

 • trzęsienie ziemi,

 • napór śniegu,

 • dym i sadza,

 • upadek drzewa lub masztu,

 • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej,

 • itp.

* tabele mają charakter informacyjny.