Ubezpieczenie budynków gospodarczych

Ubezpieczenie budynków gospodarczych

Jest to rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego. Definiując budynek gospodarczy powiedzielibyśmy, że jest to budynek wraz ze stałymi elementami ale wykorzystywany do celów innych niż mieszkaniowe. Taki obiekt musi się znajdować na terenie posesji ubezpieczonego domu jednorodzinnego (jeśli jest umiejscowiony gdzie indziej trzeba wskazać jego lokalizację na polisie). Przez budynek gospodarczy możemy rozumieć wiatę, szopę, oborę, chlewnię, stajnię.

Budynki gospodarcze objęte są ochroną ubezpieczeniową od następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,

 • uderzenie pioruna,

 • wybuch,

 • upadek statku powietrznego,

 • zalanie,

 • huragan,

 • grad,

 • osuniecie się ziemi,

 • zapadanie się ziemi,

 • lawina,

 • trzęsienie ziemi,

 • napór śniegu,

 • dym i sadza,

 • upadek drzewa lub masztu,

 • przepięcia,

 • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej,

 • itp.

* tabele mają charakter informacyjny.