Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC

OC jest skrótem od pełnej nazwy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do jego opłacenia, nawet jeśli samochód nie jest użytkowany. Dzięki temu ubezpieczeniu mamy pewność, że dane Towarzystwo zajmie się kosztami szkody spowodowanej przez nasz samochód.

Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela określają sumy gwarancyjne określone w ustawie. Sumy te zależą od rodzaju wyrządzonych szkód:

  • 1 000 000 EURO (szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych),

  • 5 000 000 EURO (szkody w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych).

Mimo, że w każdym Towarzystwie zakres ochrony OC jest taki sam, ponieważ ubezpieczenie to jest regulowane zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to ceny potrafią się bardzo różnić – czasem nawet o kilkaset złotych!

Dlatego też płacąc OC powinieneś uważnie prześledzić aktualne oferty rynkowe, w końcu po co przepłacać? Jeśli jednak jesteś zbyt zajęty i nie masz na to wystarczająco dużo czasu, doradzimy Ci najkorzystniejszą ofertę samego OC lub też przedstawimy Ci dodatkowe opcje pakietów z autocasco, assistance, nnw i innymi opcjami dodatkowymi. Warto się im dobrze przyjrzeć, ponieważ często zdarza się, że opcja pakietowa jest korzystniejsza – zarówno pod względem finansowym jak i świadomości poczucia bezpieczeństwa. W końcu masz pewność, że przy zdarzeniu drogowym nie musisz się niczym martwić, a wszystkie formalności zostaną przeprowadzone sprawnie.

* tabele mają charakter informacyjny.