Ubezpieczenie OC za szkody w mieniu powierzonym

Ubezpieczenie OC za szkody w mieniu powierzonym

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) za szkody w mieniu powierzonym.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody rzeczowe związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą mienia osób trzecich.

* tabele mają charakter informacyjny.