Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie OC za produkt

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć m.in. o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) za produkt.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe udziela ochrony jeśli w związku z wprowadzeniem do obrotu produktów określonych w polisie, zobowiązany jesteś do naprawienia szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim.

* tabele mają charakter informacyjny.