Ubezpieczenie OC pracodawcy

Ubezpieczenie OC pracodawcy

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) pracodawcy.

Ochroną objęta jest Odpowiedzialność Cywilna pracodawcy za szkody osobowe lub rzeczowe poniesione przez pracowników. Szkody osobowe lub majątkowe są następstwem wypadku przy pracy.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie odpowiadają m.in.za szkody:

  • które powstały gdy pracownik znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych,

  • spowodowanie ruchem pojazdów mechanicznych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu,

  • itp.

* tabele mają charakter informacyjny.