Ubezpieczenie OC podwykonawców

Ubezpieczenie OC podwykonawców

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) za podwykonawców.

Zakres ubezpieczenia z klauzuli OC za podwykonawców obejmuje szkody osobowe i rzeczowe spowodowanie w związku z wykonywaniem prac lub usług, zgodnie z rodzajem ubezpieczanej działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego.

* tabele mają charakter informacyjny.