Ubezpieczenie OC dla osób prowadzących zakład kosmetyczny, fryzjerski, solarium

Ubezpieczenie OC dla osób prowadzących zakład kosmetyczny, fryzjerski, solarium

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) dla osób prowadzących zakład kosmetyczny, fryzjerski, solarium.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z ryzykiem przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wymienionych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach m.in.: zakażenie wirusem HIV, wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody jeśli:

  • nie były przestrzegane wymogi higieniczno – sanitarne lub procedury w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym lub zakażeniom,

  • itp.

* tabele mają charakter informacyjny.