Ubezpieczenie mienia od kradzieży, rabunku, dewastacji

Ubezpieczenie mienia od kradzieży, rabunku, dewastacji

Ochroną ubezpieczeniową z tego rodzaju ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia, których bezpośrednią przyczyną była kradzież z włamaniem, czyli usiłowanie lub zabranie mienia z zamkniętego lokalu w wyniku zniszczenia, uszkodzenia przy użyciu siły lub narzędzi wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, a także po otwarciu wejścia kluczem podrobionym lub zdobytym przez sprawce w wyniku jego kradzieży np. z innego pomieszczenia lub rabunku.

Ochroną objęte są również szkody, które powstały w wyniku zabrania mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem lub dokonał zabrania mienia przy użyciu siły lub groźby jej użycia tzw. rabunek, a także szkody spowodowane przez osoby trzecie, które dokonały lub usiłowały dokonać włamania lub rabunku tzw. dewastacja.

* tabele mają charakter informacyjny.