Ubezpieczenie dla firm zatrudniających od 3 do 20 pracowników

Ubezpieczenie dla firm zatrudniających od 3 do 20 pracowników

Grupowe ubezpieczenie to bardzo dobre zabezpieczenie zdrowia i życia pracowników oraz członków ich rodzin oraz pracodawcy i jego rodziny. Może zostać zawarte w zakładzie pracy liczącym już od 3 do 20 pracowników. Dzięki posiadaniu tego typu ubezpieczenia Twoi pracownicy oraz Ty macie pewność, że w razie nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. śmierć w wypadku komunikacyjnym) wasze rodziny nie zostaną bez środków do życia.

Również w razie np. poważnego zachorowania czy wypadku dostaniecie dodatkowe pieniądze, które mogą się przydać na leczenie. Każda firma dostosowuje zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb i możliwości finansowych osób przystępujących do ubezpieczenia .

Najczęściej zakresy obejmują m.in.:

 • śmierć ubezpieczonego,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek NW,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,

 • śmierć współmałżonka,

 • śmierć dziecka,

 • śmierć rodziców lub teściów,

 • pobyt w szpitalu,

 • poważne zachorowanie,

 • i wiele innych.

Przystępując do ubezpieczenia nie ma konieczności wykonywania badań lekarskich. Ochroną ubezpieczeniową jesteś objęty przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym i dochodowym. Masz możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po zakończeniu pracy w danej firmie. Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonych.

* tabele mają charakter informacyjny.