Ubezpieczenia dla firm zatrudniających powyżej 20 osób

Ubezpieczenia dla firm zatrudniających powyżej 20 osób

Grupowe ubezpieczenie może zostać zawarte w dużych i średnich przedsiębiorstwach, liczących już od 20 pracowników. To bardzo dobre zabezpieczenie zdrowia i życia pracowników oraz członków ich rodzin oraz pracodawcy i jego rodziny. Masz możliwość negocjacji indywidualnych rozwiązań w zależności od potrzeb i wielkości grupy oraz od możliwości finansowych osób przystępujących do ubezpieczenia.

Najczęściej zakresy obejmują m.in.:

 • śmierć ubezpieczonego,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek NW,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,

 • śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,

 • śmierć współmałżonka,

 • śmierć dziecka,

 • śmierć rodziców lub teściów,

 • pobyt w szpitalu,

 • poważne zachorowanie,

 • i wiele innych.

Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.

Wysokość składki zależy od kliku czynników m.in. od:

 • wysokości sumy ubezpieczenia,

 • zakresu ubezpieczeń dodatkowych,

 • wysokości świadczeń,

 • liczby osób przystępujących do ubezpieczenia,

 • wieku osób przystępujących do ubezpieczenia,

 • płci i zawodu osób przystępujących do ubezpieczenia.

Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności. Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonych. 

* tabele mają charakter informacyjny.