Inwestycje w index

Inwestycje w index

Na giełdzie akcji notowane jest od kilkuset do kilku tysięcy spółek. Śledzenie notowań wszystkich papierów jest praktycznie niemożliwe, dlatego giełdy i instytucje finansowe publikują indeksy giełdowe, często określane średnimi, które mają odzwierciedlać ogólną sytuację rynkową. Niemal każdy indeks nie obejmuje całości danego rynku, lecz pewną jego próbkę.

Popularne indeksy polskiej giełdy to:

  • WIG,

  • WIG20,

  • WIG30,

  • mWIG40

  • sWIG80

Popularne indeksy światowej giełdy to:

  • Dow Jones Industrial,

  • S&P 500,

  • NASDAQ,

  • NIKKEI,

  • BOVESPA.

* tabele mają charakter informacyjny.