Gdzie jest potrzebna Zielona Karta?

Gdzie jest potrzebna Zielona Karta?

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, przeznaczone dla osób zamierzających wyjechać za granicę. Po wykupieniu tego ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje całą odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez ubezpieczony samochód poza granicami Polski. Zielona Karta jest taką polisą OC w ruchu zagranicznym często określana mianem certyfikatu.

Drukowana jest według wzoru obowiązującego we wszystkich krajach członkowskich, w identycznym układzie graficznym, zawsze w kolorze zielonym. Drukowana jest w języku narodowym kraju biura drukującego oraz jednym z dwóch oficjalnych języków systemu: angielskim lub francuskim. Zieloną Kartę można wykupić zarówno na terenie Polski, jak i przekraczając przejścia graniczne.

Zieloną Kartę należy posiadać wyjeżdżając do następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. 

* tabele mają charakter informacyjny.