Do -30% dom / mieszkanie

Do -30% dom / mieszkanie

Ubezpieczenia domów lub mieszkań są jednymi z najczęściej kupowanych i znanych ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia te ogrywają ważną rolę, gdyż chronią jeden z istotniejszych elementów naszego majątku jakim jest dom lub mieszkanie. Dom i mieszkanie jest tym elementem majątku każdego człowieka, który określa centrum jego spraw życiowych. Sens i istota ubezpieczeń mieszkań oraz domów sprowadza się więc do uzyskania takiego zabezpieczenia majątkowego, które w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, będzie gwarantowało szybkie przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody, a tym samym odzyskanie poczucia bezpieczeństwa związanego z „gniazdem domowym”, zapewnieniem sobie i bliskim „dachu nad głową”, którego posiadanie jest de facto warunkiem ludzkiej egzystencji.

W obecnym stanie produkty tej grupy to rozbudowane pakiety, w skład których oprócz ubezpieczenia nieruchomości mogą występować dodatkowe ubezpieczenia np. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jesteśmy w stanie obniżyć składkę na ubezpieczenie domu czy mieszkania nawet o 30%! 

* tabele mają charakter informacyjny.