Stawki kar za brak OC

Stawki kar za brak OC

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, dotyczy właścicieli wszystkich pojazdów podlegających rejestracji, bez względu na to czy pojazd jest użytkowany, czy stoi w garażu np. z powodu uszkodzenia owego pojazdu. Jeżeli jest zarejestrowany to musisz wykupić polisę OC i to w ściśle określonym terminie. Kara za brak OC wzrasta wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Od 1 styczna 2013 wzrosły stawki kar za brak ważnego OC.

Maksymalna kara dla samochodów osobowych, czyli nakładana na kierowców jeżdżących bez ważnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni wynosi 3200 zł, czyli równowartość dwóch minimalnych płac. Dla samochodów ciężarowych pełna kara wynosić będzie 4800 zł, a więc trzykrotność minimalnego wynagrodzenia). Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu będzie krótsza niż 14 dni, właściciel pojazdu otrzyma tylko część kary: do 3 dni – 20 % kary, do 14 dni – 50 %.

* tabele mają charakter informacyjny.