Efekt uśredniania

Efekt uśredniania

Aby Twoja inwestycja przynosiła zysk powinieneś wykorzystać możliwości wynikające z czysto matematycznego aspektu. Jedną taką możliwością jest efekt uśrednienia. Polega on na systematycznym wpłacaniu pieniędzy, które zamieniane są na odpowiednią ilość jednostek uczestnictwa, adekwatną do wartości jednostki w momencie zakupu. W trakcie inwestycji wartość jednostki może się zmieniać tak, że przy kolejnych wpłatach można nabyć więcej lub mniej jednostek. Po kilku miesiącach cena jednostki może znaleźć się na poziomie np. z początku inwestycji, ale wzrośnie ilość kupionych jednostek ponieważ w niektórych miesiącach można było np. nabyć więcej jednostek za te same pieniądze.

Ostateczny rezultat jest taki że wartość rachunku wzrosła pomimo, że cena jednostki na ten moment jest taka jak np. w pierwszym miesiącu. Efekt uśrednienia ma najefektywniejsze działanie przy długim okresie czasu bo pozwala na tak zwane „uśrednienie ceny zakupu”. Dzięki temu osiąga się konkretne zyski, a na pewno większe od inwestycji jednorazowej. 

* tabele mają charakter informacyjny.